address

ปั๊มสูบน้ำมันไฟฟ้า สำหรับถัง 200 ลิตร KOSHIN FP Series

ปั๊มสูบน้ำมันไฟฟ้าสำหรับถัง 200 ลิตร KOSHIN FP Series ใช้สำหรับสูบน้ำมันก๊าดและน้ำมันดีเซล ปั๊มสูบน้ำมันไฟฟ้า KOSHIN รุ่น FP Series สามารถสูบน้ำมัน 200ลิตร ได้หมดภายใน 10 นาที เป็นปั๊มที่ใช้งานง่าย ปลายท่อดูดมีตัวกรองป้องกันเศษวัสดุ

4.5/5

ปั๊มสูบน้ำมันไฟฟ้า สำหรับถัง 200 ลิตร KOSHIN รุ่น FP Series

ปั๊มสูบน้ำมันไฟฟ้า KOSHIN รุ่น FP Series โดยสำหรับรุ่น FP-25 เป็นรุ่นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220V AC 1 Phase และ รุ่น FP-2512 เป็นรุ่นไฟฟ้ากระแสตรง 12V DC เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร KOSHIN รุ่น FP Series เหมาะสำหรับน้ำมันก๊าด (Kerosene) และน้ำมันดีเซล(Diesel) สามารถดูดน้ำมันในถัง 200 ลิตร หมดภายใน 10 นาที ตัวปั๊มทำจากวัสดุพิเศษ ใช้งานง่าย ปลายท่อดูดมีตัวกรองป้องกันเศษวัสดุ

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นเครื่องสูบน้ำมันแบบไฟฟ้า จึงไม่ควรใช้กับสารหรือน้ำมันที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน เป็นต้น

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.