address

ปั๊มไดอะแฟรม ALL-FLO Metal Series

ปั๊มไดอะแฟรม ALL-FLO Metal Series (วัสดุโลหะ) เป็นไดอะแฟรมปั๊มที่ใช้ในการขับอากาศอัดแรงลมให้เกิดแรงกระทำกับแผ่นไดอะแฟรม โดยเกิดแรงดันเพื่อใช้ในการสูบจ่ายของเหลวหนืดสูงได้

4.5/5

ปั๊มไดอะแฟรม ALL-FLO (วัสดุโลหะ)

ปั๊มไดอะแฟรม Diaphragm Pump หรือ AODD PUMP แบรนด์ ALL-FLO (วัสดุโลหะ) การทำงานของปั๊มเป็นระบบ Self-Priming สามารถดูดของเหลวเข้าสู่ตัวปั๊มเองได้ นอกจากนี้ควบคุมปรับอัตราการไหลและอัตราแรงดันได้ โดยถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน มี FOOTPRINT ช่วยทำให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต้องใช้งานคู่กันกับปั๊มลม (Air Compressor) โดยสามารถถอดประกอบตัวปั๊มไดอะแฟรมเพื่อทำความสะอาดได้ ซึ่งไดอะแฟรมปั๊มจะให้ pressure สูงสุดอยู่ที่ 120 psi หรือ 8.2 bar วัสดุอลูมิเนียมและอโนไดซ์ ซึ่งปั๊มไดอะแฟรม สามารถทนต่อการกัดกร่อนปานกลาง ในขณะที่วัสดุสแตนเลสเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้านทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อนที่สูงขึ้น ซึ่งจะสามารถใช้ได้กับของเหลวทุกชนิด เช่น สารเคมี น้ำมัน กากตะกอน ของเหลวที่มีความหนืด อาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.