address

ปั๊มไดอะแฟรม ALL-FLO Plastic Series

ปั๊มไดอะแฟรม ALL-FLO Plastic Series (ปั๊มพลาสติก) ผลิตมาจาก Polypropylene และ PVDF ลักษณะการทำงานของปั๊มไดอะแฟรมจะเป็นการทำงานเป็นสโตรก เหมาะสำหรับดูดของเหลวที่มีความหนืด สามารถใช้กับสารเคมีได้เกือบทุกประเภท

4.5/5

ปั๊มไดอะแฟรม ALL-FLO (ปั๊มพลาสติก)

ปั๊มไดอะแฟรม Diaphragm Pump หรือ AODD PUMP แบรนด์ All-Flo (ปั๊มพลาสติก)
เป็นไดอะแฟรมปั๊มที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย มีความแข็งแรงทนทาน นิยมใช้งานคู่กันกับปั๊มลม (Air Compressor) ในการขับเคลื่อนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวก ติดตั้งง่าย สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายอีกด้วย ข้อดีของปั๊มไดอะแฟรม (ปั๊มพลาสติก) ลักษณะการทำงานจะเป็นการทำงานเป็นแบบสโตรก โดยด้านในจะมีเป็นแผ่นยางใช้สำหรับดูดของเหลว โดยปั๊มไดอะแฟรมมีให้เลือก 2 วัสดุ คือ ผลิตมาจาก Polypropylene และ PVDF ซึ่งวัสดุโพลีโพรพีลีน (Polypropylene) เหมาะสำหรับการใช้ในงานทางอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมโลหะ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น แต่สำหรับวัสดุ PVDF สามารถทนทานต่อสารเคมีที่มากกว่าทั้งกรดและเบสได้ สามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่สูง และการป้องกันการขูดขีดที่สูงกว่า Polypropylene

คุณสมบัติ ปั๊มไดอะแฟรม Diaphragm Pump

1.ปั๊มไดอะแฟรม All-Flo สามารถสูบจ่ายของเหลวมีตะกอนแขวนลอยปนอยู่ได้
2.ปั๊มไดอะแฟรม All-Flo มีวัสดุให้เลือกใช้เหมาะกับของไหลทุกชนิด
3.ปั๊มมีความแข็งแรง ทนทาน มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.