address

Booster Pump

บูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump

บูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump) หรือ ปั๊มน้ำเสริมแรงดัน ทำหน้าที่ช่วยรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำให้คงที่สม่ำเสมอ สามารถกำหนดแรงดันน้ำตามที่ต้องการได้  ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารที่พัก คอนโดมิเนียม หรือ ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการแรงดันน้ำที่คงที่

4.5/5

บูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump

ลักษณะการใช้งานของ บูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump

 • จ่ายน้ำขึ้นสู่อาคารโดยตรง โดยสูบน้ำจากบ่อพักน้ำเข้าสู่ระบบน้ำในอาคาร โดยการวางระบบชุดบูสเตอร์ปั๊มให้เหมาะสมกับความสูงของอาคารและจุดใช้น้ำแต่ละจุด
 • นิยมใช้ทำงานระบบสลับและเสริม ประกอบด้วยปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับกันทำงานและจะเสริมช่วยอีกตัวเมื่อมีการใช้น้ำมากขึ้นกว่าปกติ

ส่วนประกอบบูสเตอร์ปั๊ม มีดังนี้

  1. ตู้ควบคุม (Control Cabinet)
  2. สวิตซ์แรงดัน (Pressure Switch) ยี่ห้อ DANFOSS รุ่น KP-35
  3. โครงฐานเหล็ก (Assembly Base)
  4. วาล์วกันไหลย้อน (Check Valve)
  5. ท่อร่วมด้านทางสูบ (Suction Pipe)
  6. วาล์ว (Gate Valve)
  7. ท่อร่วมด้านทางจ่าย (Discharge Pipe)
  8. ปั๊มน้ำ (ลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อได้ตามความต้องการ)
  9. มาตราวัดแรงดัน ด้านสูบ (Suction Compound Gauge)
  10. มาตราวัดแรงดัน ด้านจ่าย (Discharge Pressure Gauge)
  11. ถังแรงดัน (เรามีจำหน่ายยี่ห้อ Bauman และยี่ห้อ Zilmet)
  12. วาล์วพิเศษ (Special Check Valve)

Booster

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.