address

Cable Entry Tsurumi

สายเคเบิลสำหรับปั๊มน้ำเสีย TSURUMI

สายเคเบิลสำหรับปั๊มน้ำเสีย (Cable Entry) TSURUMI เป็นอุปกรณ์สายไฟ สำหรับป้องกันที่การดูดซึมน้ำตามแนวเกลียวของสายไฟไม่ให้ความชื้นเข้าสู่ตัวปั๊มของยี่ห้อ TSURUMI

4.5/5

สายเคเบิลสำหรับปั๊มน้ำเสีย TSURUMI

สายเคเบิลสำหรับปั๊มน้ำเสีย (Cable Entry) TSURUMI เป็นอุปกรณ์สายไฟ สำหรับป้องกันที่การดูดซึมน้ำตามแนวเกลียวของสายไฟไม่ให้ความชื่นเข้าสู่ตัวปั๊มของยี่ห้อ TSURUMI เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้การทำงานของปั๊มสามารถทำงานได้ปกติ ที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวปั๊ม มีตัวบล๊อคเพื่อกันน้ำเข้าสู่สายไฟ

เพื่อทำการเดินเครื่องได้ปกติ ควรต่อสายตามข้อมูลดังต่อไปนี้

CABLE ENTRY TSURUMI
 สาย U, Y สีแดง
 สาย V, Z สีขาว
 สาย W, Xสีดำ
 สายดิน G สีเขียว
 สาย Motor Protector (MTP) สีเหลือง
 สายจาก Leake Sensing Electrodeสีขาว (ขนาดเล็ก)

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.