address

ปั๊มน้ำ STAC CB Series

ปั๊มน้ำ STAC CB SERIES เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค, สามารถใช้งานล้างๆ, สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม

4.5/5

ปั๊มน้ำ STAC CB Series

 

SPECIFICATIONS STAC CB SERIES
รุ่นแรงม้าท่อm/h1.22.43.64.867.28.49.610.812
220V380VHPl/min20406080100120140160180200
CB-80MCB-80T0.751.1/4″x1″ส่งสูง (เมตร)35302420
CB-100MCB-100T11.1/4″x1″41352724
CB-150MCB-150T1.51.1/4″x1″5146403526
CB-200MCB-200T21.1/4″x1″646055484133
CB-300T31.1/4″x1″67636056514844
CB-400T41.1/2″x1.1/4″706966635956534945
CB-550T5.51.1/2″x1.1/4″81807876726966625853
CB-750T7.51.1/2″x1.1/4″91898583817977747167

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.