address

ปั๊มน้ำ STAC CRX Series

ปั๊มน้ำ STAC CRX SERIES เหมาะในการใช้งานล้างผัก, เนื้อ, ปลา, ฯลฯ สามารถใช้งานล้างผิวชื้นส่วนหรือกล่องโลหะ, ใช้ในระบบล้างต่างๆ และสามารถใช้ส่งของเหลวที่สกปรกมีเศษตะกอน (Max.19 mm)

4.5/5

ปั๊มน้ำ STAC CRX Series

SPECIFICATIONS STAC CRX SERIES
รุ่นแรงม้าท่อm/h61218243342485766
220V380VHPl/min1002003004005507008009501100
CRX-150MCRX-150T1.52″x2″ส่งสูง (เมตร)1110986
CRX-200MCRX-200T22″x2″1312111097
CRX-300T32.1/2″x2″15141312111097
CRX-400T42.12″x2″19181716151312108

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.