address

ปั๊มน้ำ STAC JET Series

ปั๊มน้ำ STAC JET SERIES เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ, ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั่วไป

4.5/5

ปั๊มน้ำ STAC JET Series

SPECIFICATIONS STAC JET SERIES
รุ่นแรงม้าท่อm/h0.30.61.21.82.433.64.86
220V380VHPl/min510203040506080100
JET-60MJET-60T0.61″x1″ส่งสูง (เมตร)433834272216
JET-80MJET-80T0.751″x1″484440352823
JET-100MJET-100T11″x1″50474338343025
JET-150MJET-150T1.51.1/4″x1″504846434038353230
JET-200MJET-200T21.1/2″x1″656461585551484135
JET-300T31.1/2″x1″777571686561585245

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.