address

ปั๊มน้ำ STAC JET Series

ปั๊มน้ำ STAC JET SERIES เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ, ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั่วไป

4.5/5

ปั๊มน้ำ STAC JET Series

SPECIFICATIONS STAC JET SERIES
รุ่น แรงม้า ท่อ m/h 0.3 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.8 6
220V 380V HP l/min 5 10 20 30 40 50 60 80 100
JET-60M JET-60T 0.6 1″x1″ ส่งสูง (เมตร) 43 38 34 27 22 16
JET-80M JET-80T 0.75 1″x1″ 48 44 40 35 28 23
JET-100M JET-100T 1 1″x1″ 50 47 43 38 34 30 25
JET-150M JET-150T 1.5 1.1/4″x1″ 50 48 46 43 40 38 35 32 30
JET-200M JET-200T 2 1.1/2″x1″ 65 64 61 58 55 51 48 41 35
JET-300T 3 1.1/2″x1″ 77 75 71 68 65 61 58 52 45

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.