address

ปั๊มน้ำ STAC JX Series

ปั๊มน้ำ STAC JX SERIES เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ,ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั่วไป

4.5/5

ปั๊มน้ำ STAC JX Series

SPECIFICATION STAC JX SERIES
รุ่น แรงม้า ท่อ m/h 0.3 1.2 1.8 2.4 2.7 3 3.6 4.2 4.5
220V 380V HP l/min 5 20 30 40 45 50 60 70 75
JX-80M JX-80T 0.8 1.1/4″x1″ ส่งสูง (เมตร) 39 33 29 26.5 25 23.5 20.5 18
JX-100M JX-100T 1 1.1/4″x1″ 43 37 33.5 30 28 27 24 21
JX-120M JX-120T 1.2 1.1/4″x1″ 47.5 41 37 34 31 30.5 27.5 24.5
JX-150M JX-150T 1.5 1.1/4″x1″ 56 49 44.5 40.5 38.5 37 34 31 29.5

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.