address

ปั๊มน้ำ STAC JX Series

ปั๊มน้ำ STAC JX SERIES เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ,ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั่วไป

4.5/5

ปั๊มน้ำ STAC JX Series

SPECIFICATION STAC JX SERIES
รุ่นแรงม้าท่อm/h0.31.21.82.42.733.64.24.5
220V380VHPl/min52030404550607075
JX-80MJX-80T0.81.1/4″x1″ส่งสูง (เมตร)39332926.52523.520.518
JX-100MJX-100T11.1/4″x1″433733.53028272421
JX-120MJX-120T1.21.1/4″x1″47.54137343130.527.524.5
JX-150MJX-150T1.51.1/4″x1″564944.540.538.537343129.5

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Pagespeed Optimization by Lighthouse.