address

ปั๊มน้ำ STAC PF Series

ปั๊มน้ำ STAC PF SERIES เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในระบบล้าง, ใช้ประกอบในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มแรงดันของเหลว, ส่งน้ำไปยัง boiler ขนาดเล็ก และในการสูบน้ำสะอาดทั่วไป

4.5/5
SPECIFICATION STAC PF SERIES
MODELPowerขนาดท่อm/h0.30.61.21.82.433.6
220V380VHPinchl/min5102030405060
PF-45MPF-45T0.51″x1″ส่งสูง (เมตร)363326165
PF-80MPF-80T0.81″x1″53473426155

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.