address

เช็ควาล์ว Check Valve

เช็ควาล์ว วาล์วกันกลับ Check Valve เป็นอะไหล่ที่ช่วยในการควบคุมหรือช่วยป้องกันการไหลของเหลว ให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน

4.5/5

เช็ควาล์ว Check Valve หรือ วาล์วกันกลับ Check Valve เป็นอะไหล่ที่ช่วยในการควบคุม หรือช่วยป้องกันการไหลของอากาศ ให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยทำให้แรงดัน ที่ส่งเข้ามาในระบบมีความเสถียรมากขึ้น โดยเช็ควาลว์ยังเป็นตัวที่สามารถป้องกันการรั่วซึมของ เครื่องเติมอากาศ Hiblow ได้ วิธีการตรวจเช็ควาล์วกันกลับว่ามีการเสื่อมสภาพ ให้เราทำการเช็คโดยการโยกดูที่ลิ้นวาล์วว่าแข็งหรือมั๊ย ถ้าหากว่ามีการแข็งตัวให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทุกตัวเลย

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.