address

สวิตซ์ควบคุมแรงดัน DANFOSS KP 5 Series

สวิตซ์ควบคุมแรงดัน หรือ เพรสเซอร์สวิตซ์ (Pressure Switch) รุ่น Danfoss KP 5 (060-117191) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมแรงดันใน ระบบบูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump) ปั๊มลม ปั๊มน้ำ ซึ่ง Pressure switch Danfoss ทำหน้าที่ในการควบคุมการเปิด/ปิด ของตัวเครื่อง พร้อมส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุมและจะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเกิดแรงดันสูงหรือต่ำกว่าตามที่กำหนดไว้

4.5/5

สวิตซ์ควบคุมแรงดัน Danfoss รุ่น KP 5

สวิตซ์ควบคุมแรงดัน หรือ เพรสเซอร์สวิตซ์ (Pressure Switch) รุ่น Danfoss KP 5 (060-117191) โดยสวิตซ์ถูกออกแบบเป็นระบบ single-pole double-throw (SPDT) เพื่อควบคุมระบบเมื่อความดันเกิดความเปลี่ยนแปลงสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับความดันเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง Pressure switch Danfoss นิยมนำมาประกอบกับ บูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump) ปั๊มลม ปั๊มน้ำ รวมถึงพัดลมในระบบทำความเย็น

คุณสมบัติ Pressure Switch Danfoss KP 5

  1. ระบบไฟสามารถใช้ได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ
  2. ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
  3. Pressure switch Danfoss การออกแบบมีขนาดที่กะทัดรัด
  4. ลดการสึกกหรอของหน้าสัมผัสได้เป็นอย่างดี เพราะมีสปริงพิเศษช่วยในการตัดต่อ
  5. มีระบบตัดน้ำ ลมหรือแก็สเมื่อแรงดันถึง Bar ที่ต้องการ
  6. มีจุดเชื่อมต่อสายไฟอยุ่บริเวณด้านหน้า ทำให้มีพื้นที่ในการคิดตั้ง

DIMENSIONS

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.