address

TSURUMI LH Series 500x500

ปั๊มจุ่ม TSURUMI LH Series

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI LH Series เป็นปั๊มที่ใช้ในงานที่ต้องการน้ำปานกลาง ถึงมากที่ระยะส่งสูง โดยออกแบบให้ของเหลวไหลผ่านตัวปั๊ม สามารถทำงานในระดับน้ำต่ำเป็นระยะเวลานาน ใบพัดเป็นแบบ Semi open ที่ผลิตจากโครเมียมคุณภาพสูง วงแหวนที่สวมสามารถปรับได้ ปั๊มจุ่ม รุ่น LH series สามารถต้านทานต่อการสึกหรอได้อย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโอนน้ำทิ้งเอาระบายน้ำในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่การก่อสร้างหรือการระบายน้ำเชิงพาณิชย์หรือภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

4.5/5

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI รุ่น LH Series

ปั๊มจุ่มแรงส่งสูง TSURUMI รุ่น LH Series เป็นปั๊มจุ่มหัวระบายน้ำสามเฟส ผลิตจากเหล็กหล่อสูง เนื่องจากเป็นป็มรูปทรงกระบอก และเพรียวบางจึงทำให้สามารถติดตั้งในท่อสำหรับการสูบน้ำลึกตามก่อสร้างต่างๆ โดยออกแบบให้ของเหลวไหลผ่านตัวปั๊ม เพื่อให้การระบายความร้อนของมอเตอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้งานได้ในระดับน้ำที่ต่ำ และเพิ่มสามารถในการ run dry

PERFORMANCE CURVE
Curve TSURUMI รุ่น LH Series
Curve TSURUMI รุ่น LH Series
Curve TSURUMI รุ่น LH Series

 

SPECIFICATION TSURUMI LH SERIES
Discharge BoreModelMotor OutputPhaseStarting MethodSolids Passage
(mm)(kW)(mm)
80TSURUMI LH33.03ThreeD.O.L.6
100TSURUMI LH42222ThreeD.O.L.6
100TSURUMI LH43030ThreeStar-Delta6
150TSURUMI LH61515ThreeD.O.L.8.5
150TSURUMI LH61919ThreeD.O.L.12
150TSURUMI LH62222ThreeD.O.L.12
150TSURUMI LH63737ThreeStar-Delta6
150TSURUMI LH64545ThreeStar-Delta6
150TSURUMI LH67575ThreeStar-Delta8
150TSURUMI LH69090ThreeStar-Delta10
150TSURUMI LH6110110ThreeStar-Delta10
200TSURUMI LH83737ThreeStar-Delta20
200TSURUMI LH84545ThreeStar-Delta20
200TSURUMI LH85555ThreeStar-Delta20
200TSURUMI LH87575ThreeStar-Delta20
200TSURUMI LH89090ThreeStar-Delta20
200TSURUMI LH8110110ThreeStar-Delta20

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Pagespeed Optimization by Lighthouse.