address

Impeller TSURUMI

ใบพัดสำหรับปั๊มน้ำเสีย TSURUMI

ใบพัดสำหรับปั๊มน้ำเสีย (Impeller) TSURUMI ใบพัดสำหรับใช้ในภายในตัวปั๊มจุ่ม มีความหลากหลายประเภทตามความต้องการของการใช้งานสูบน้ำเสีย

4.5/5

ใบพัดสำหรับปั๊มน้ำเสีย TSURUMI

ใบพัดสำหรับปั๊มน้ำเสีย (Impeller) TSURUMI ใบพัดสำหรับจัดการกับตะกอนที่ไหลผ่านเข้ามาพร้อมน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีประเภทของใบพัดใช้ในภายในตัวปั๊มจุ่ม ดังนี้

ประเภทของใบพัด

ใบพัด CHANNEL

ใบพัดใช้ภายในเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย ประเภท CHANNEL เป็นใบพัดแบบกึ่งเปิด (Semi-open) ที่มีใบพัดเดี่ยว โดยมีช่องกว้างที่เชื่อมจากทางเข้าถึงทางออก โครงสร้างใบพัดลักษณะนี้จะช่วยให้ปั๊มสามารถสูบตะกอนจากทางน้ำเข้าไปยังทางน้ำออกได้โดยมีการอุดตันน้อยที่สุด โดยตัวปั๊มน้ำของยี่ห้อ TSURUMI ที่ใช้ใบพัดประเภทนี้จะเป็นรุ่น B Series
channel-impeller-tsurumiใบพัด CUTTER 

ใบพัดใช้ภายในเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย ประเภท CUTTER เป็นใบพัดที่มีใบมีดเดี่ยว โดยมีการติดตั้งโลหะ Tungsten car-bide ไว้บนใบพัด ซึ่งจะหมุนบน Suction Cover ที่มีลักษณะขอบคล้ายฟันเลื่อย อุปกรณ์นี้จะช่วยในการตัดวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใยที่ไหลเข้าสู่ใบพัด โดยตัวปั๊มน้ำของยี่ห้อ TSURUMI ที่ใช้ใบพัดประเภทนี้จะเป็นรุ่น C Series
cutter-impeller-tsurumiใบพัด VORTEX 

ใบพัดใช้ภายในตัวเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย ประเภท VORTEX เป็นใบพัดแบบที่มีลักษณะการหมุนที่กอ่ให้เกิดน้ำวน และแรงหนีศูนย์กลางระหว่างใบพัดกับตัวเรือนปั๊ม จากโครงสร้างตัวเรือนปั๊มที่มีขนาดกว้าง ฉะนั้นแม้ว่าจะมีตะกอนขนาดใหญ่หรือมีลักษณะเป็นเส้น ก็จะถูกสูบออกไปได้โดยไม่มีการอุดตัน โดยตัวปั๊มน้ำของยี่ห้อ TSURUMI ที่ใช้ใบพัดประเภทนี้จะเป็นรุ่น U Series, PU Series
vortex-impeller-tsurumi

 

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Pagespeed Optimization by Lighthouse.