address

Local-Assevertical-Single-Stage-Inline-Pump-KAWAMOTO-Model-PSS-_-PE-1

ปั๊มน้ำหอยโข่ง KAWAMOTO PSS/PE Series

ปั๊มน้ำหอยโข่ง หรือ เครื่องสูบน้ำ Inline แบบใบพัดเดี่ยวแบบแนวตั้ง KAWAMOTO Model PSS / PE Series เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีคุณสมบัติดีมากๆ สำหรับใช้ในงานสูบน้ำ มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพของตลับลูกปืนและฉนวน และยังไม่รั่วซึมได้เนื่องจากมีแมคคานิคอลซีลคุณภาพสูงซึ่งช่วยกันกันการแข็งตัวได้ดี

 

4.5/5

ปั๊มน้ำหอยโข่ง หรือ เครื่องสูบน้ำ Inline แบบใบพัดเดี่ยวแบบแนวตั้ง KAWAMOTO PSS/PE Series

ปั๊มน้ำหอยโข่ง KAWAMOTO Model PSS / PE เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีคุณสมบัติดีมากๆ สำหรับใช้ในงานสูบน้ำ เนื่องจากมีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพของตลับลูกปืนและฉนวน และยังไม่รั่วซึมได้เนื่องจากมีแมคคานิคอลซีลคุณภาพสูงซึ่งช่วยกันกันการแข็งตัวได้ดี

เครื่องสูบน้ำนี้ยังมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นสนิม และดูแลรักษาง่ายเพราะใช้วัสดุกันสนิม ทำให้เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีความทนทานและคุ้มค่าสูงสำหรับการใช้งานในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นในงานชลประทาน หรืองานสร้างสรรค์ที่ต้องการสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการออกแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้สามารถไว้วางใจในการใช้งานได้อย่างมั่นใจ

PE-PSS-1FEATURES
  • ทนทานต่อการเสื่อมสภาพของตลับลูกปืนและฉนวนเนื่องจากมอเตอร์ TEFC
  • ใช้งานได้นานและทนทานต่อการรั่วซึมเนื่องจากใช้แมคคานิคอลซีลคุณภาพสูงซึ่งสามารถกันการแข็งตัวได้
  • ไม่เป็นสนิม ดูแลรักษาง่ายเพราะใช้วัสดุกันสนิม

 

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.