address

ปั๊มสูบน้ำทะเล KOSHIN BK/BK-S Series

ปั๊มสูบน้ำทะเล KOSHIN BK/BK-S Series เครื่องสูบน้ำสำหรับสูบส่งน้ำทะเลและสามารถใช้กับน้ำผสมน้ำมัน จึงเหมาะสำหรับระบบระบายน้ำภายในห้องเครื่องยนต์ของเรือเดินทะเล ตัวปั๊มมีระบบป้องกันมอเตอร์แบบหยุดทำงานอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีน้ำให้สูบ ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำขนาด 15 mm. (1/2″)

4.5/5

ปั๊มสูบน้ำทะเล KOSHIN BK/BK-S Series

ปั๊มสูบน้ำทะเล KOSHIN BK/BK-S Series เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับน้ำทะเล (Made in Japan) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาดตัวปั๊มเล็กและเบาเพียง 2.3 กิโลกรัม เหมาะสำหรับสูบส่งน้ำทะเลและสามารถใช้กับน้ำผสมน้ำมัน จึงเหมาะสำหรับระบบระบายน้ำภายในห้องเครื่องยนต์ของเรือเดินทะเล ระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24V DC สามารถต่อใช้งานกับแบตเตอรี่

ตัวปั๊มมีระบบป้องกันมอเตอร์แบบหยุดทำงานอัตโนมัติกรณีที่น้ำขาดหาย ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน ปั๊มน้ำ BK Series  สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำขนาด 15 mm. (1/2″)

 

DIMENSION

 

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.