address

ปั๊มสูบน้ำมันไฟฟ้า KOSHIN FD/FA/FR Series

ปั๊มสูบน้ำมันไฟฟ้า KOSHIN KOSHIN FD/FA/FR Series เป็นเครื่องสูบน้ำมันแบบปั๊มไฟฟ้าสำหรับถังขนาด 200 ลิตร โดยปั๊มสูบน้ำมัน FD Series จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ส่วน KOSHIN FA Series และ FR Series จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เหมาะสำหรับการถ่ายเทน้ำมันทุกชนิดที่มีความเข้มข้นน้อย เช่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ น้ำมันดีเซล น้ำมันอุตสาหกรรม เป็นต้น

4.5/5

ปั๊มสูบน้ำมันไฟฟ้า KOSHIN รุ่น FD/FA/FR Series เป็มปั๊มสูบน้ำมันสำหรับถัง 200 ลิตร

สามารถสูบน้ำมันจากถัง 200 ลิตรได้หมดภายใน 2 นาที ระบบ Two Stage ของใบพัดแบบไหลตามแนวแกนและใบพัดกังหัน ส่งผลให้มีอัตราการไหลที่ยอดเยี่ยม
ปั๊มสูบน้ำมันไฟฟ้า KOSHIN
รุ่น FD/FA/FR เหมาะสำหรับใช้ในการส่งน้ำมันที่มีความหนืดต่ำ ใช้งานง่ายด้วยสวิตซ์เปิด-ปิด

การใช้งาน

น้ำมันที่มีความหนืดต่ำ น้ำมันหนัก น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.