address

ปั๊มเฟือง KOSHIN GL Series

ปั๊มเฟือง KOSHIN GL Series ปั๊มเฟืองแรงดันสูงที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้กับน้ำมันที่มีความหนืดน้อย เช่น น้ำมันก๊าด, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบา และน้ำมันเตา หรือของเหลวที่มีความหนืด ตั้งแต่ 5-500 Cst เชื่อมต่อกับท่อส่งได้ตั้งแต่ขนาด 13 mm. – 50 mm.

4.5/5

ปั๊มเฟือง KOSHIN รุ่น GL

ปั๊มเฟือง (gear pump) Koshin รุ่น GL Series ปั๊มเฟืองทองเหลือง เกียร์ปั๊มสำหรับน้ำมันที่มีความหนืดน้อย ตัวปั๊มมี Safety by-pass เพื่อป้องกันความเสียหายหากเกิดการอุดตันในท่อส่ง ปั๊มประสิทธิภาพสูงพร้อมด้วยความแม่นยำเช่นเดียวกับปั๊มไฮโดรลิก
เหมาะสำหรับ ใช้ส่งน้ำมันขึ้นที่สูง, ส่งน้ำมันในระยะทางไกลๆ เป็นต้น

การใช้งาน เกียร์ปั๊ม KOSHIN

  • น้ำมันก๊าด
  • น้ำมันเครื่อง
  • Heavy oil (น้ำมันหนัก เช่น น้ำมันดิบ, น้ำมันเตา หรือ น้ำมันที่มีความหนืดสูง มีค่า API < 25° มีความหนืดสูงไม่เกิน 500 Cst )
  • Light oil (น้ำมันดิบ หรือ น้ำมันต่างๆ ที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35° – 45°)
    *ไม่ควรใช้กับแก๊สโซลีน*

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.