address

ปั๊มจุ่ม KOSHIN PBX Series

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย KOSHIN PBX Series เป็นปั๊มที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ในสูบน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีให้เลือกใช้ 2 รุ่น คือ รุ่น PBX และ PBX7 ซึ่งตัวปั๊มมีความทนทาน สามารถสูบน้ำที่มีทรายผสมอยู่ได้

4.5/5

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย KOSHIN PBX Series

ปั๊มจุ่ม KOSHIN PBX Series มีคุณสมบัติเด่นที่ ตัวใบพัดและฝาดูด มีความทนทานสูง เพราะผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทน ส่วนรอบการหมุนของตัวมอเตอร์จะสูงกว่ามอเตอร์ทั่วไปถึง 4 เท่า สามารถปรับทิศทางของหน้าแปลนได้ ตัวปั๊มควบคุมการปิดเปิดด้วยสวิตช์ลูกลอย นอกจากนี้ตัวปั๊มสามารถทำงานได้ปกติ แม้ไม่มีน้ำอยู่ในตัวปั๊มเลย

Performance

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Pagespeed Optimization by Lighthouse.