address

ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ KOSHIN SERH Series

ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ (Engine water Pump) KOSHIN SERH Series ปั๊มเครื่องยนต์ชนิดกำลังสูง ที่ต้องการงานสูบน้ำที่มีแรงส่งสูง มีหน้าแปลนเชื่อมต่อสามทาง มีให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น KOSHIN SERH-50V และ KOSHIN SERH-50Z สูบจ่ายน้ำได้ 430 ลิตรต่อนาที และ 500 ลิตรต่อนาที ตามลำดับ

4.5/5

ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ KOSHIN SERH Series

ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ (Engine water Pump) KOSHIN SERH Series ปั๊มเครื่องยนต์ชนิดกำลังสูง ตัวใบพัดผลิตด้วยวัสดุจากเหล็กหล่อ ขับเคลื่อนการทำงานด้วยเครื่องยนต์ ฮอนด้า (Honda) มีระยะในการส่งน้ำที่สูง เหมาะสำหรับระบบสปริงเกลอร์และการดับเพลิง

คุณสมบัติ

ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ KOSHIN SERH Series มีแรงดันสูงกว่า ปั๊มสูบจ่ายน้ำโดยทั่วไป ถึง 3 เท่า มีความทนทานและใช้งานได้ต่อเนื่อง เพราะมีใบพัดที่ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพดี ตัวเรือนของปั๊มน้ำเป็นวัสดุอลูมิเนียม ทำให้มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรง เหมาะกับการนำไปใช้งานในงานระบบหมุนเวียนน้ำและต้องการแรงส่งสูง

การใช้งาน

การให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ การดับเพลิง การสูบน้ำปริมาณมากในระยะทางไก การให้น้ำในพื้นที่นา การทำสวน / การปลูกผลไม้ การสูบน้ำจากบ่อ การเติมบ่อพักน้ำ การเติมหรือระบายน้ำออกจากบ่อ การเติมหรือระบายน้ำออกจากปลา ฟาร์ม การล้างปศุสัตว์ยุ้งฉางหรืออุปกรณ์การเกษตร แปรรูปน้ำที่มีอนุภาคของแข็งไม่เกิน 3 มม

Performance

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Pagespeed Optimization by Lighthouse.