address

ปั๊มน้ำหอยโข่งพร้อมเครื่องยนต์ KOSHIN STV Series

ปั๊มน้ำหอยโข่งพร้อมเครื่องยนต์ KOSHIN STV Series (Made in Japan) ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบติดเครื่องยนต์โคชินสำหรับใช้ในงานการเกษตร เป็นปั๊มน้ำ ที่ออกแบบและผลิตมาสำหรับสูบน้ำที่ปนทรายหรือน้ำโคลน ออกแบบให้ถอดดูแลบำรักษาได้ง่าย มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ STV-50X และ STV-80X สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำขนาด 50 mm. (2″) และขนาด 80 mm. (3″) ตามลำดับ

4.5/5

ปั๊มน้ำหอยโข่งพร้อมเครื่องยนต์ KOSHIN รุ่น STV Series

 

ปั๊มน้ำ Koshin STV Series ออกแบบมาสำหรับสูบน้ำเสียโดยเฉพาะ สามารถสูบขยะหรือของแข็งที่ปะปนมากับน้ำเสียได้สูงสุด 8 mm โดยไม่ติดขัดอยู่ภายในเครื่องสูบ และออกแบบมาให้ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย โดยอาศัยเครื่องมือช่างพื้นฐนในการเปิดฝาครอบ เพื่อทำการติดตั้งปรับแต่ง/เปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ

 

Performance Curve

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.