address

ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น LITTLE GIANT EC-1-DV Series

ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น (Condensate Removal Pump) LITTLE GIANT EC-1-DV Series ปั๊มคอนเดนเสท สามารถทำงานได้จากแรงดันไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อรักษาประสิทธิภาพของปั๊มอย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับ ขจัดคอนเดนเสทออกจากขดลวดพัดลมและเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน

4.5/5

ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น LITTLE GIANT EC-1-DV Series

ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น (Condensate Removal Pump) LITTLE GIANT EC-1-DV Series ปั๊มคอนเดนเสท สามารถทำงานได้จากแรงดันไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อรักษาประสิทธิภาพของปั๊มอย่างสม่ำเสมอ ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าหลายอย่างภายในปั๊มเดียว ลดเสียงรบกวน สะดวกต่อการติดตั้งใช้งาน

คุณสมบัติ

ตัวยึดที่ติดตั้งง่ายช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งและยึดทั้งสองส่วนของปั๊มได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อใช้ในการถอดคอนเดนเสทออกจากตัวยึดผนังเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแบบไม่แยกท่อที่มีน้ำหนักถึง 34,000 Btu สามารถใช้เพื่อขจัดคอนเดนเสทออกจากขดลวดพัดลมและเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน อ่างเก็บน้ำที่มีถังใสเชื่อมต่อกับท่อระบายคอนเดนเสทและต้องอยู่ในตำแหน่งแบนและแนวนอนในขณะที่ปั๊มสามารถวางตำแหน่งใดก็ได้ภายในระยะ 3.3 ฟุต

Engineering Data

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.