address

MITSUBISHI CNE Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI CNE Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNE Series เป็นตู้ควบคุมการทำงานปั๊มหอยโข่งรุ่นประหยัดสำหรับใช้งานภายในอาคาร (ไม่กันน้ำ)

4.5/5

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI CNE Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNE Series เป็นตู้ควบคุมการทำงานปั๊มหอยโข่งรุ่นประหยัดสำหรับใช้งานภายในอาคาร (ไม่กันน้ำ) ป้องกันมอเตอร์ไหม้จากสภาวะผิดปกติ เช่น ใบพัคล็อค, ภาวะกระแสเกิน, ไฟตก (ต่ำกว่า 172 โวลต์) หรือไฟเกิน (สูงกว่า 265 โวลด์) สำหรับรุ่นหนึ่งเฟส และป้องกันสภาวะไฟไม่ครบเฟส หรือลำดับเฟสไม่ถูกต้องสำหรับรุ่นสามเฟส

 

Specifications MITSUBISHI CNE Series

รุ่นแรง (HP)กำลังไฟ
CNE – 755S1 HP1 Phase 220V
CNE – 1105S1.5 HP1 Phase 220V
CNE – 2205S2 – 3 HP1 Phase 220V
CNE – 3705S5 HP1 Phase 220V
CNE – 1105T1 – 1.5 HP3 Phase 380V
CNE – 1505T2 HP3 Phase 380V
CNE – 2205T3 HP3 Phase 380V
CNE – 3705T5 HP3 Phase 380V

 

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Pagespeed Optimization by Lighthouse.