address

MITSUBISHI CNP Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI CNP Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNP Series เป็นตู้ควบคุมการทำงานปั๊มหอยโข่ง ตู้ควบคุมสามารถกันน้ำได้สองชั้นสำหรับใช้งานกลางแจ้ง (ระดับป้องกัน IP45)

4.5/5

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI CNP Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNP Series เป็นตู้ควบคุมการทำงานปั๊มหอยโข่ง ตู้ควบคุมสามารถกันน้ำได้สองชั้นสำหรับใช้งานกลางแจ้ง (ระดับป้องกัน IP45) ป้องกันมอเตอร์ไหม้จากสภาวะผิดปกติ เช่น ใบพัดล็อค, ภาวะกระแสเกิน, ไฟตก (ต่ำกว่า 172 โวลต์) หรือไฟเกิน (สูงกว่า 265 โวลต์) สำหรับรุ่นหนึ่งเฟส และป้องกันสภาวะไฟไม่ครบเฟส หรือลำดับเฟสไม่ถูกต้องสำหรับรุ่นสามเฟส ป้องกันปั๊มน้ำเสียหายจากสภาวะน้ำแห้งหรือน้ำในบ่อไม่พอ

 

Specifications MITSUBISHI CNP Series

รุ่น แรง (HP) กำลังไฟ
CNP – 755S 1 HP 1 Phase 220V
CNP – 1105S 1.5 HP 1 Phase 220V
CNP – 2205S 2 – 3 HP 1 Phase 220V
CNP – 3705S 5 HP 1 Phase 220V
CNP – 1105T 1 – 1.5 HP 3 Phase 380V
CNP – 1505T 2 HP 3 Phase 380V
CNP – 2205T 3 HP 3 Phase 380V
CNP – 3705T 5 HP 3 Phase 380V

 

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.