address

MITSUBISHI CNP Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI CNP Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNP Series เป็นตู้ควบคุมการทำงานปั๊มหอยโข่ง ตู้ควบคุมสามารถกันน้ำได้สองชั้นสำหรับใช้งานกลางแจ้ง (ระดับป้องกัน IP45)

4.5/5

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI CNP Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNP Series เป็นตู้ควบคุมการทำงานปั๊มหอยโข่ง ตู้ควบคุมสามารถกันน้ำได้สองชั้นสำหรับใช้งานกลางแจ้ง (ระดับป้องกัน IP45) ป้องกันมอเตอร์ไหม้จากสภาวะผิดปกติ เช่น ใบพัดล็อค, ภาวะกระแสเกิน, ไฟตก (ต่ำกว่า 172 โวลต์) หรือไฟเกิน (สูงกว่า 265 โวลต์) สำหรับรุ่นหนึ่งเฟส และป้องกันสภาวะไฟไม่ครบเฟส หรือลำดับเฟสไม่ถูกต้องสำหรับรุ่นสามเฟส ป้องกันปั๊มน้ำเสียหายจากสภาวะน้ำแห้งหรือน้ำในบ่อไม่พอ

 

Specifications MITSUBISHI CNP Series

รุ่นแรง (HP)กำลังไฟ
CNP – 755S1 HP1 Phase 220V
CNP – 1105S1.5 HP1 Phase 220V
CNP – 2205S2 – 3 HP1 Phase 220V
CNP – 3705S5 HP1 Phase 220V
CNP – 1105T1 – 1.5 HP3 Phase 380V
CNP – 1505T2 HP3 Phase 380V
CNP – 2205T3 HP3 Phase 380V
CNP – 3705T5 HP3 Phase 380V

 

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.