address

MITSUBISHI CNPS Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI CNPS Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNPS Series เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและปกป้องการทำงานของปั๊มบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.5/5

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI CNPS Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNPS Series เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมและปกป้องการทำงานของปั๊มบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฟังก์ชั่นการป้องกันมอเตอร์ไม่ให้เกิดความเสียหายจากสภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไฟตกหรือไฟเกินที่เข้าสู่มอเตอร์ และใบพัดล็อคซึ่งอาจทำให้มอเตอร์เสียหายหรือชำรุดได้ อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นป้องกันการเกิดสภาวะน้ำแห้งหรือน้ำในบ่อไม่เพียงพอ อุปกรณ์นี้ยังมาพร้อมกับเบรกเกอร์ที่ใช้ในการตัดวงจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการติดตั้งและการซ่อมบำรุงของระบบปั๊มบาดาล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความทนทานของระบบในระยะยาว

 

Specifications MITSUBISHI CNPS Series

รุ่นแรง (HP)
CNPS – 375E1/2
CNPS – 755E1
CNPS – 1105E1.5
CNPS – 1505E2
CNPS – 2205E3

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.