address

MITSUBISHI CPBS Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI CPBS Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CPBS Series เป็นกล่องควบคุมการทำงานปั๊มบาดาลของมิตซูบิชิรุ่นมาตรฐาน

4.5/5

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI CPBS Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CPBS Series เป็นกล่องควบคุมการทำงานปั๊มบาดาลของมิตซูบิชิรุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วยคาปาชิเตอร์รันคุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์พิเศษที่ตัดการทำงานของปั๊ม เมื่อไฟตกเกิน 172 โวลต์ เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้

  • Capacitor Run
  • อุปกรณ์ป้องกันไฟตก
  • โอเวอร์โหลดตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์ล็อคหรือลัดวงจร
  • ระดับป้องกัน IP55 สำหรับการติดตั้งใช้งานนอกอาคาร

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.