address

Groundwater pump MITSUBISHI HSP Series

ปั๊มน้ำบาดาล MITSUBISHI HSP Series

ปั๊มน้ำบาดาล MITSUBISHI HSP รุ่น Series (Groundwater pump) เป็นปั๊มน้ำสเตนเลส ทนการขัดสีจากน้ำที่ปนทราย มีระบบป้องกันมอเตอร์ไฟไหม้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน มีสปริงเซควาล์วป้องกันน้ำย้อนกลับได้

4.5/5

ปั๊มน้ำบาดาล MITSUBISHI HSP Series

ปั๊มน้ำบาดาล MITSUBISHI รุ่น HSP Series เป็นปั๊มน้ำที่มีโครงสร้างทำจากสเตนเลส ซึ่งใบพัดของมันสามารถทนการขัดสีจากน้ำปนทรายได้ดี โดยสามารถทำงานได้แม้ไฟฟ้าลดลงเหลือเพียง 160 โวลต์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ไหม้ภายในตัวปั๊มอีกด้วย และมีสปริงเซควาล์วที่มีความสามารถในการป้องกันน้ำย้อนกลับแบบถอดล้างได้

การใช้งานปั๊มน้ำบาดาล

สำหรับการจัดหาน้ำจากบ่อหรืออ่างเก็บน้ำ ,งานอุตสาหกรรม ,เกษตรกรรม ,งานสวนและการชลประทาน

การติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล
  • ใช้งานร่วมกับชุด Controller เพื่อให้ปั๊มทำงานอัตโนมัติ และรักษาแรงดันน้ำให้คงที่ตลอดเวลาที่มีการใช้น้ำ
  • เหมาะสำหรับสูบน้ำที่ระดับความลึกเกินกว่า 6 เมตร (ในกรณีที่ปั๊มน้ำหอยโข่งทั่วไปไม่สามารถสูบน้ำได้)
  • ชุด Controller ยังช่วยหยุดการทำงานของปั๊มเมื่อน้ำหมดบ่อ เพื่อป้องกันปั๊มเสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ

 

Specifications
รุ่น ขนาดท่อ กำลังไฟ
HSP – 375S – 8 1 1/4 2 สาย 220~230V
HSP – 375S – 6 1 1/4 2 สาย 220~230V
HSP – 375S – 5 1 1/4 2 สาย 220~230V

 

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.