address

เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่า ORP SAMSAN SOR Series

ORP Sensor SAMSAN SOR Series เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าหาโอกาสในการลดออกซิเดชัน (ORP) หรือการตรวจวัดความสามารถของสารละลายในการทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์หรือตัวรีดิวส์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

4.5/5

เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่า ORP SAMSAN รุ่น SOR Series

เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่า ORP Sensor SAMSAN SOR ใช้ในการตรวจสอบกระบวนการที่หลากหลาย การใช้งานทั่วไป เช่น การฆ่าเชื้อโดยใช้คลอรีนโอโซนและโบรมีน ทุกสายพันธุ์เหล่านี้เป็นตัวออกซิไดเซอร์ที่เข้มข้นดังนั้น ORP จึงถูกใช้ เป็นตัวบ่งชี้กิจกรรมการฆ่าเชื้อ ORP ยังใช้ในกระบวนการแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบการทำลายของโครเมตหรือไซยาไนด์เช่นเดียวกับในการผลิตสารฟอกขาวและเครื่องขัดผิวเปียกฯ

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.