address

เซฟตี้สกรู Safety Screw

Safety Screw หรือ น็อตยึดเป็นอะไหล่ป้องกันการเสียหาย พัง ชำรุด โดยจะขาดออกจากกัน เพื่อทำให้เครื่องเติมอากาศหยุดการทำงาน

4.5/5

เซฟตี้สกรู Safety Screw คือ อะไหล่ น็อตยึด ที่สำคัญมากเพราะเมื่อมีการเกิดระบบไฟตก ระบบไฟกระชาก หรืออุปกรณ์ส่วนต่างๆ ภายในของ ปั๊มลม หรือ เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ Hiblow เกิดการเสียหาย พัง ชำรุด อะไหล่ Safety Screw จะขาดออกจากกันเพื่อทำให้เครื่องเติมอากาศหยุดการทำงานและไม่สามารถทำงานต่อได้ เพื่อเป็นการรักษาส่วนต่างๆ ไม่ให้มีความเสียหายเพิ่มเติมและเราต้องมีการตรวจเช็คเพิ่มเติมว่าเครื่องเติมอากาศมีชิ้นส่วนไหนเสียหายอีกบ้างแล้วจึงค่อยทำการเปลี่ยนSafety Screw ตัวใหม่ได้ แต่ Safety Screw ของเครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ Hiblow จะมีการควบคุมเรื่องมาตรฐานของแรงดันว่าแรงดันเกินเท่าไรถึงจะสามารถทำให้ Safety Screw หักได้ เพื่อที่จะให้เครื่องเติมอากาศสามารถทำงานใช้งานต่อได้ตามปกติ

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.