address

เพลาสำหรับปั๊มน้ำเสีย TSURUMI

เพลาสำหรับปั๊มน้ำเสีย (Submersible Pump Shaft ) TSURUMI เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในตัวปั๊มเพื่อส่งกำลังให้กับมอเตอร์ วัสดุตัวเพลาผลิตด้วยสแตนเลสคุณภาพสูง พร้อมด้วยตลับลูกปืน ประเภท C3

4.5/5

เพลาสำหรับปั๊มน้ำเสีย TSURUMI

เพลาสำหรับปั๊มน้ำเสีย (Submersible Pump Shaft) TSURUMI เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในตัวปั๊มเพื่อส่งกำลังให้กับมอเตอร์ วัสดุตัวเพลาผลิตด้วยสแตนเลสคุณภาพสูง สามารถส่งกำลังได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยตลับลูกปืนที่รองรับเพลา เป็นประเภท C3

การดูแลรักษา
หากพบว่ามีน้ำผสมอยู่ในน้ำมัน ให้ทำการเปลี่ยนซีลแกนเพลาทันที และหมั่นตรวจเช็คใช้งานในทุก ๆ 6 เดือน สำหรับตัวระบบน้ำมันหล่อลื่น

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Pagespeed Optimization by Lighthouse.