address

Submersible pump TSURUMI UZ Series

ปั๊มจุ่ม TSURUMI UZ Series

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI รุ่น UZ Series เป็นปั๊มแบบใบพัด Vortex ให้กำลังมอเตอร์แบบ 4 pole มีช่อง Passage ทำให้ตะกอนที่มีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปล่อยออกได้ เป็นปั๊มที่ที่มีความสามารถในการจัดการกับตะกอนที่ดีที่สุด ปั๊มชนิดนี้จะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากปัญหาในงานสูบน้ำโสโครก สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-100 mm.

4.5/5

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI รุ่น UZ Series

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI รุ่น UZ Series ปั๊มบำบัดน้ำเสีย แบบใบพัดแบบ vortex ภายในท่อปั๊มเป็นแบบ U ทำให้สามารถสูบโคลนและตะกอนที่อยู่ในน้ำเสีย โดยไม่ทำให้ปั๊มเกิดการอุดตัน เหมาะกับการใช้งานบำบัดน้ำเสียที่มีขยะและตะกอนที่ไม่สามารถตัดได้ มีใบพัดแบบ Vortex นี้ จะทำให้เกิดน้ำวน สร้างแรงดันในการส่งน้ำออกไป ทำให้ตะกอนที่อยู่ในน้ำเสียสามารถส่งผ่านไปโดยไม่สัมผัสกับใบพัดโดยตรง จึงเหมาะกับการใช้งานในน้ำเสียที่มีขยะ และตะกอนที่ไม่สามารถตัดได้

PERFORMANCE CURVE

CURVE TSURUMI รุ่น UZ Series
curve TSURUMI รุ่น UZ

DIMENSION
DIMENSION TSURUMI รุ่น UZ Series

 

SPECIFICATION TSURUMI UZ SERIES
Discharge BoreModelMotor OutputPhaseStarting MethodSolids Passage
(mm)(kW)(mm)
50Tsurumi 50UZ41.51.5ThreeD.O.L.50
80Tsurumi 80UZ41.51.5ThreeD.O.L.80
80Tsurumi 80UZ42.22.2ThreeD.O.L.80
80Tsurumi 80UZ43.73.7ThreeD.O.L.80
80Tsurumi 80UZ45.55.5ThreeD.O.L.80
80Tsurumi 80UZ47.57.5ThreeD.O.L.80
80Tsurumi 80UZ41111ThreeStar-Delta80
100Tsurumi 100UZ43.73.7ThreeD.O.L.100
100Tsurumi 100UZ45.55.5ThreeD.O.L.100
100Tsurumi 100UZ47.57.5ThreeD.O.L.100
100Tsurumi 100UZ41111ThreeStar-Delta100

 

DIMENSION TSURUMI UZ SERIES
Discharge Bore (mm)ModelDimension LxH mm
Standard ModelAutomatic &Auto-Altenation Model
Free StandingGuide Rail FittingFree StandingGuide Rail Fitting
TOSTSTOSTS
50TSURUMI 50UZ41.5405×566621×626398×626442×683658×743435×743
80TSURUMI 80UZ41.5531×637705×670552×670565×754738×787585×787
80TSURUMI 80UZ42.2531×637652×670552×670565×754738×787585×787
80TSURUMI 80UZ43.7557×688578×721578×721565×894738×894585×894
80TSURUMI 80UZ45.5595×899768×927615×927
80TSURUMI 80UZ47.5595×920615×948615×948
80TSURUMI 80UZ411602×981623×1007623×1007
100TSURUMI 100UZ43.7627×737846×777651×777632×910851×950656×950
100TSURUMI 100UZ45.5652×939871×974676×974
100TSURUMI 100UZ47.5652×960871×995676×995
100TSURUMI 100UZ411660×1021879×1054684×1054

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.