address

Submersible pump TSURUMI UZ Series

ปั๊มจุ่ม TSURUMI UZ Series

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI รุ่น UZ Series เป็นปั๊มแบบใบพัด Vortex ให้กำลังมอเตอร์แบบ 4 pole มีช่อง Passage ทำให้ตะกอนที่มีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปล่อยออกได้ เป็นปั๊มที่ที่มีความสามารถในการจัดการกับตะกอนที่ดีที่สุด ปั๊มชนิดนี้จะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากปัญหาในงานสูบน้ำโสโครก สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-100 mm.

4.5/5

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI รุ่น UZ Series

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI รุ่น UZ Series ปั๊มบำบัดน้ำเสีย แบบใบพัดแบบ vortex ภายในท่อปั๊มเป็นแบบ U ทำให้สามารถสูบโคลนและตะกอนที่อยู่ในน้ำเสีย โดยไม่ทำให้ปั๊มเกิดการอุดตัน เหมาะกับการใช้งานบำบัดน้ำเสียที่มีขยะและตะกอนที่ไม่สามารถตัดได้ มีใบพัดแบบ Vortex นี้ จะทำให้เกิดน้ำวน สร้างแรงดันในการส่งน้ำออกไป ทำให้ตะกอนที่อยู่ในน้ำเสียสามารถส่งผ่านไปโดยไม่สัมผัสกับใบพัดโดยตรง จึงเหมาะกับการใช้งานในน้ำเสียที่มีขยะ และตะกอนที่ไม่สามารถตัดได้

PERFORMANCE CURVE

CURVE TSURUMI รุ่น UZ Series
curve TSURUMI รุ่น UZ

DIMENSION
DIMENSION TSURUMI รุ่น UZ Series

 

SPECIFICATION TSURUMI UZ SERIES
Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method Solids Passage
(mm) (kW) (mm)
50 Tsurumi 50UZ41.5 1.5 Three D.O.L. 50
80 Tsurumi 80UZ41.5 1.5 Three D.O.L. 80
80 Tsurumi 80UZ42.2 2.2 Three D.O.L. 80
80 Tsurumi 80UZ43.7 3.7 Three D.O.L. 80
80 Tsurumi 80UZ45.5 5.5 Three D.O.L. 80
80 Tsurumi 80UZ47.5 7.5 Three D.O.L. 80
80 Tsurumi 80UZ411 11 Three Star-Delta 80
100 Tsurumi 100UZ43.7 3.7 Three D.O.L. 100
100 Tsurumi 100UZ45.5 5.5 Three D.O.L. 100
100 Tsurumi 100UZ47.5 7.5 Three D.O.L. 100
100 Tsurumi 100UZ411 11 Three Star-Delta 100

 

DIMENSION TSURUMI UZ SERIES
Discharge Bore (mm) Model Dimension LxH mm
Standard Model Automatic &Auto-Altenation Model
Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting
TOS TS TOS TS
50 TSURUMI 50UZ41.5 405×566 621×626 398×626 442×683 658×743 435×743
80 TSURUMI 80UZ41.5 531×637 705×670 552×670 565×754 738×787 585×787
80 TSURUMI 80UZ42.2 531×637 652×670 552×670 565×754 738×787 585×787
80 TSURUMI 80UZ43.7 557×688 578×721 578×721 565×894 738×894 585×894
80 TSURUMI 80UZ45.5 595×899 768×927 615×927
80 TSURUMI 80UZ47.5 595×920 615×948 615×948
80 TSURUMI 80UZ411 602×981 623×1007 623×1007
100 TSURUMI 100UZ43.7 627×737 846×777 651×777 632×910 851×950 656×950
100 TSURUMI 100UZ45.5 652×939 871×974 676×974
100 TSURUMI 100UZ47.5 652×960 871×995 676×995
100 TSURUMI 100UZ411 660×1021 879×1054 684×1054

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.