address

เครื่องอบสีด้วยอินฟาเรด SUKYOUNG Elephant 3S Series

เครื่องอบสีด้วยอินฟาเรด SUKYOUNG Elephant 3S Series โดยใช้รังสีอินฟาเหรดเป็นตัวเร่งอุณหภูมิ ในรูปแบบของคลื่นความร้อน เมื่อคลื่นความร้อนไปกระทบวัตถุ คลื่นความร้อนจะไปกระตุ้นการระเหยของความชื้นและทินเนอร์ในสี ทำให้สีติดคงทน และเงางามคุณภาพสีดี นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระบบการอบสีแบบเดิมๆ ที่ต้องใช้ความร้อนสูง

4.5/5

เครื่องอบสีด้วยอินฟาเรด SUKYOUNG รุ่น Elephant 3S Series

คุณสมบัติ

สีที่ผ่านการอบจะติดแน่นคงทนมากกว่าการอบสีแบบธรรมดา ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย สะดวกในการเคลื่อนย้าย ป้องกันการเกิดฟองอากาศ และสีไม่เรียบ

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.