address

Submersible pump Motor (3)

มอเตอร์สำหรับปั๊มน้ำเสีย TSURUMI

มอเตอร์สำหรับปั๊มน้ำเสีย (Motor) ของยี่ห้อ TSURUMI อุปกรณ์ส่งกำลังรูปแบบแห้ง ทนอุณหภูมิโดยรอบได้ถึง 40 องศาเซลเซียส บรรจุในอุปกรณ์ป้องกันน้ำ

4.5/5

มอเตอร์สำหรับปั๊มน้ำเสีย TSURUMI

มอเตอร์สำหรับปั๊มน้ำเสีย (Motor) TSURUMI อุปกรณ์ส่งกำลังรูปแบบแห้ง ทนอุณหภูมิโดยรอบได้ถึง 40 องศาเซลเซียส บรรจุในอุปกรณ์ป้องกันน้ำ บรรจุในอุปกรณ์ป้องกันน้ำและมีสภาเหมือนฉนวนกันน้ำ ชนิด B,E หรือ F (ขึ้นอยู่กับรุ่นของปั๊ม) ปั๊มแบบมาตรฐานทุกตัวจะสามารถทำงานในสภาพที่มีอุณหภูมิโดยรอบได้ถึง 40 องศาเซลเซียส

การใช้งานมอเตอร์ TSURUMI
เนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้ เป็นชนิดที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องต่อสายดิน (Ground) สายดินของเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย จะเป็นสีเขียว

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Pagespeed Optimization by Lighthouse.