address

ปั๊มน้ำ GRUNDFOS SQ Series

ปั๊มน้ำ GRUNDFOS รุ่น SQ Series เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงรุ่นนี้ติดตั้งมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน และสามารถจ่ายน้ำได้สูงถึง 200 m.ถ้าต่อเครื่องรุ่น SQ กับกล่องควบคุม CU 301 ของกรุนด์ฟอส จะทำให้เครื่องสามารถจ่ายน้ำได้ด้วยแรงดันสม่ำเสมอ

4.5/5

ปั๊มน้ำ GRUNDFOS รุ่น SQ Series

การใช้งาน

เครื่องสูบน้ำรุ่น SQ/SQE เหมาะสำหรับการทำงานที่หลากหลายทั้งแบบต่อเนื่องและเป็นช่วงๆ:

การจ่ายน้ำบาดาล – บ้านพักอาศัย ระบบประปาขนาดเล็ก ระบบชลประทานขนาดเล็ก การถ่ายเทของเหลวในถัง การเพิ่มแรงดัน
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม – การสูบหรือสุ่มตัวอย่างเพื่อแก้ปัญหา อู่รถและปั๊มน้ำมัน

คุณสมบัติและข้อดี

ระบบป้องกันน้ำขาด มอเตอร์แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูง ทนการกัดกร่อนจากใบพัดขณะหมุน ป้องกันการดันไปด้านหน้า ความเร็วของการไหลสูง เปิดเครื่องอย่างนุ่มนวลช่วยลดความสึกหรอของมอเตอร์ ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำเกินไป ระบบป้องกันเมื่อกระแสไฟสูงเกิน ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ SQE

ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบปรับระดับได้ (โดยเชื่อมต่อกับ CU 301) การเชื่อมต่อกับ CU 301 เพื่อสื่อสารสองทาง

ติดต่อสอบถามใบเสนอราคา

Pagespeed Optimization by Lighthouse.